Obecní knihovna Choťánky
Naposledy aktualizováno: 18.01.2019 14:00:29

KATALOG KNIH

které jsou Vám v naší knihovně k dispozici naleznete na adrese:  http://109.73.209.153/clavius/chotanky 

Na této adrese naleznete veškeré knihy, které má knihovna k dispozici, včetně knih, které nám poskytuje z výměnného fondu knihovna v Kutné Hoře. Zjistíte nejen, zda hledanou knihu máme v našem fondu, ale také zda není právě půjčena.


Knihovnický vypůjční systém REKS

Ve spolupráci s knihovnou v Kutné Hoře v současné době probíhá katalogizace knih v digitální podobě. Zadáváme tedy všechny svazky, které knihovna má, do programu počítače. Jakmile budou všechny knihy zapsány, bude probíhat výpůjčka knih prostřednictvím počítače. Tento systém bude propojen také s dalšími knihovnami, které budou využívat systém REKS. Jednat se bude především o menší obce. Díky tomuto systému snadno vyhledáme požadovanou knihu, zda ji máme ve fondu my a příp. další knihovna v okolí, která bude do programu REKS zapojena. Celý systém by  mohl byýt v provozu zhruba od polovniy letošního roku. 


Knihovna je cílem podpory Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

Znamená to, že chod naší knihovny je sledován pověřenou knihovnou Kutná Hora. Odtud také získáváme knihy z výměnného fondu a veškeré informace, materiály a celkovou podporu při provozu knihovny.

Pověření pracovníci se snaží vyjít těmto malým knihovnám vstříc a trpělive vyřizují veškeré požadavky týkající se nejen zapůjčení knih, ale také pomáhají při zpracovávání dotací, vyplňování ročních zpráv, podávají důležité informace, pořádají různé semináře pro knihovníky apod.


DOTACE PRO KNIHOVNU

V listopadu roku 2006 obec zažádala prvně o přidělení dotace na vybavení knihovny, nikoliv na knihy. Přestože byly splněny všechny podmínky pro její získání, byla naše žádost zamítnuta. Proto jsme o ni opakovaně zažádali v roce 2007. Tentokrát byla dotace přiznána, i když ne v plné výši. Podmínkou přidělení dotace bylo, že obec se musí spolupodílet na financování této akce, která musí být dokončena v letošním roce 2008.

Především bude nutné zakoupit spolehlivější počítač, stůl na výtvarnou činnost, popř. při dostatku finančních prostředků židle a stůl pro PC. Nyní, je vybavení knihovny sporé, sestaveno z toho, co kde přebývá. Některými kousky přispěli také naši občané. Stůl, na kterém s dětmi tvoříme je zapůjčen z Obecního úřadu a opravdu není pro tuto činnost vhodný. Budeme se snažit vytvořit příjemnější prostředí pro návštěvníky naší knihovny .

 
Proces zabral 0.0039 sekund času a 0.69MB paměti.